Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভিজিএফ-ঈদুল ফিতর

ক্রঃনং

পরিবার প্রধানের নাম

পিতা/স্বামীর নাম

  গ্রাম/ঠিকানা

ওয়াড নং

 মন্তব্য

০১

সানাউল্লা

পিতাঃমৃত নুর মুহাম্মদ

চা বাগান

০১

 

০২

মহছেনা বেগম

স্বাঃমৃত কালাম

বগাচর

০১

 

০৩

ইউনুছ

পিতাঃমৃত হোসেন আহম্মদ

০১

 

০৪

মুন্সী আহম্মদ

পিতাঃমৃত আব্দুল ছোবহান

০১

 

০৫

আব্দুল রহিম

পিতাঃমৃত রব মিয়া

০১

 

০৬

থোয়াইঅংপ্রু মারমা

পিতাঃমৃতম্রাথোয়াইঅংমারমা

০১

 

০৭

উসাইনমে মারমা

স্বামীঃমৃত সাউপ্রু মারমা

০১

 

০৮

প্রুসিমা মারমা

স্বামীঃমৃত বাসিমং মারমা

০১

 

০৯

মংথুইপ্রু মারমা

পিতাঃমৃত রেবাইন মারমা

০১

 

১০

মাসামা মারমা

স্বামীঃ পাইসুই মারমা

০১

 

১১

মংসাপ্রু মারমা

পিতাঃ থোয়াইংগ্য মারমা

০১

 

১২

উসুইখই মারমা

পিতাঃমৃত সাউপ্রু মারমা

০১

 

১৩

অংনাইমা মারমা

স্বামীঃ সুইহ্লাপ্রু মারমা

০১

 

১৪

অংম্রাপ্রু মারমা

স্বামী অংসা মারমা

০১

 

১৫

মাসুইউ মারমা

স্বামী আথুইমং মারমা

০১

 

১৬

মেচিংমা মারমা

স্বামীঃ সুইমং মারমা

০১

 

১৭

মেলি মারমা

স্বামীঃ উথোইপ্রু মারমা

০১

 

১৮

হ্লামেসুই মারমা

স্বামীঃ আদুসে মারমা

০১

 

১৯

মেচিঞো মারমা

স্বামীঃ আথোয়াই মারমা

০১

 

২০

মাহ্লাপ্রু মারমা

স্বামীঃ মংসুইপ্রু মারমা

০১

 

২১

উথোয়াই মারমা

পিতাঃমৃত উহ্লাঞো মারমা

০১

 

২২

চিংসাহ্লা মারমা

পিতাঃমৃত মংসুই মারমা

০১

 

২৩

অংঞোসোয়াং মারমা

পিতাঃ অংসুইউ মারমা

০১

 

২৪

উম্রাচিং মারমা

স্বামীঃ সাথোয়াই মারমা

০১

 

২৫

মংথোয়াইচিং মারমা

পিতাঃমৃত সাথোয়াই মারমা

০১

 

২৬

ম্রানুচিং মারমা

স্বামিঃচিংসুইউ মারমা

০১

 

২৭

তারা মুনি

স্বামীঃ রূপম

চা বাগান

০১

 

২৮

কুসুম

স্বামীঃবাদল

০১

 

২৯

নিয়তি

স্বামীঃ হরি কান্ত

০১

 

৩০

মনি বালা

স্বামীঃ স্বামীঃ রবি চাদ

০১

 

৩১

রেনু বালা

স্বামীঃ নিরঞ্জন

০১

 

৩২

হরি দে

পিতাঃ অজয় দে

০১

 

৩৩

রুমা

স্বামীঃ সুমন

০১

 

৩৪

সুরভি

সুনিল

চা বাগান

০১

 

৩৫

চম্পা

বিমল

০১

 

৩৬

সুইবোয়বংচিং মারমা

মংফো মারমা

মইদং পাড়া

০২

 

৩৭

মংগ্রোং মারমা

মংহ্লাঅং মারমা

০২

 

৩৮

অংসুইপ্রু মারমা

মৃত থোয়াইহ্লাঅং মারমা

০২

 

৩৯

সুইউচিং মারমা

মৃত আপ্রুসে মারমা

০২

 

৪০

অংসা মারমা

পাইসে মারমা

০২

 

৪১

হ্লাচাইমং মারমা

অংখইউ মারমা

০২

 

৪২

খ্যাইনুমা মারমা

উথোয়াই মারমা

০২

 

৪৩

চিংসুই মারমা

রুই চন্দ্র মারমা

০২

 

৪৪

মংসুই মারমা

পু অং মারমা

০২

 

৪৫

চিংসুইমং মারমা

মংগ্রোং মারমা

০২

 

৪৬

উসাচিং মারমা

সাইংদাই মারমা

০২

 

৪৭

রুইপ্রু মারমা

মৃত রুইচন্দ্র মারমা

০২

 

৪৮

সাথোয়াই মারমা

জিনিঅং মারমা

০২

 

৪৯

অংক্যজাই মারমা

রুইপ্রু মারমা

০২

 

৫০

পোয়াংহ্রীমা মারমা

রেদাক মারমা

০২

 

৫১

খ্যাইচিংমং মারমা

চিংসানু মারমা

০২

 

৫২

অংথোয়াই মারমা

চিংসানু মারমা

০২

 

৫৩

হ্লাসুইপ্রু মারমা

মৃত সুইসাঅং মারমা

০২

 

৫৪

উচিংমা মারমা

মৃত নিসাপ্রু মারমা

০২

 

৫৫

জিনিঅং মারমা

রুইপ্রু মারমা

০২

 

৫৬

আবুমা মারমা

মংসাথুই মারমা

০২

 

৫৭

উসাইমং মারমা

অংখ্যাইউ মারমা

০২

 

৫৮

ক্রাবোংমা মারমা

মৃত সুইসাউ মারমা

০২

 

৫৯

ক্রাহ্লাপ্রু মারমা

চসুই মারমা

০২

 

৬০

মংসুইথুই মারমা

চিংথোয়াইউ মারমা

০২

 

৬১

থোয়াইউচিং মারমা

মৃত চাইসাউ মারমা

০২

 

৬২

মাথুইপ্রু মারমা

মংবুঞো মারমা

০২

 

৬৩

মংথুই মারমা

মৃত সুইসাঅং মারমা

০২

 

৬৪

হ্লাচিং মারমা

মৃত সুইসাঅং মারমা

০২

 

৬৫

হ্লাচিংমং মারমা

মৃত মংগ্রোং মারমা

০২

 

৬৬

পোয়াইচিং মারমা

ক্যথোয়াইচিং মারমা

মইদং পাড়া

০২

 

৬৭

ইসাচিং মারমা

মংথোয়াইচিং মারমা

০২

 

৬৮

মংহ্লাঅং মারমা

মৃত সুইবাইউ মারমা

০২

 

৬৯

প্রুসিমা মারমা

সুইসাপ্রু মারমা

০২

 

৭০

চিংহ্লাউ মারমা

চাইথোয়াইউ মারমা

০২

 

৭১

ক্রাইঅং মারমা

নিহ্লাচাইং মারমা

০২

 

৭২

চিংনুমা মারমা

অংপ্রু মারমা

০২

 

৭৩

অংক্রামা মারমা

নিহ্লাঅং মারমা

০২

 

৭৪

চিংপ্রু মারমা

মৃত চিংসানু মারমা

০২

 

৭৫

উসাথোয়াই মারমা

চিংথোয়াইউ মারমা

০২

 

৭৬

আচিংমা মারমা

মংহ্লাপ্রু মারমা

চিংলং পাড়া

০২

 

৭৭

অংচিংমা মারমা

ক্যাজাইপ্রু মারমা

০২

 

৭৮

থুইচাইপ্রু মারমা

চাইগ্যপ্রু মারমা

০২

 

৭৯

পুলুমা মারমা

মংহ্লাপ্রু মারমা

০২

 

৮০

চোমা মারমা

ঞোহ্লাপ্রু মারমা

০২

 

৮১

মংসুইচিং মারমা

ক্যমং মারমা

০২

 

৮২

অংমাপ্রু মারমা

মংহ্লাপ্রু মারমা

ফরেষ্ট পাড়া

০৩

 

৮৩

উখ্যাই মারমা

উসুইঅং মারমা

০৩

 

৮৪

আপ্রুমা মারমা

অংসাহ্লা মারমা

০৩

 

৮৫

ধলাবী মারমা

উচাই মারমা

০৩

 

৮৬

চুনিলা মারমা

সাহ্লাপ্রু মারমা

০৩

 

৮৭

আনুমা মারমা

আসুই মারমা

০৩

 

৮৮

সামাপ্রু মারমা

মৃত আহ্লামং মারমা

০৩

 

৮৯

হ্লানুপ্রু মারমা

খিবুরী মারমা

০৩

 

৯০

উচিংমং মারমা

আসুই মারমা

০৩

 

৯১

হ্লামেসু মারমা

আথুইসি মারমা

০৩

 

৯২

উবাইমা মারমা

মংছোরী মারমা

হেডম্যান পাড়া

০৩

 

৯৩

পাইনুপ্রু মারমা

সুইখই মারমা

০৩

 

৯৪

আনুমা মারমা

খেজাঅং মারমা

০৩

 

৯৫

ওয়েনুপ্রু মারমা

চিংহ্লা মারমা

০৩

 

৯৬

হ্লাউচিং মারমা

মংহ্লাখই মারমা

০৩

 

৯৭

বিশাখা চাকমা

উবাথোয়াই মারমা

০৩

 

৯৮

মেপ্রু মারমা

সুইসামং মারমা

০৩

 

৯৯

মায়েচিং মারমা

আরে মারমা

০৩

 

১০০

হ্নাংউপ্রু মারমা

মৃত অংসাপ্রু মারমা

হেডম্যান পাড়া

০৩

 

১০১

পাইথুই মারমা

উচাইমং মারমা

০৩

 

১০২

আদামাসে মারমা

সুইক্যউ মারমা

মংগ্রীঢালা পাড়া

০৩

 

১০৩

আপাইমা মারমা

মিসুইঅং মারমা

০৩

 

১০৪

হ্নাংখই মারমা

মৃত ক্যহ্লা মারমা

০৩

 

১০৫

নিসামা মারমা

মৃত সুইক্রামা মারমা

বামনী পাড়া

০৩

 

১০৬

আপ্রুসে মারমা

মংনু মারমা

০৩

 

১০৭

আপ্রুসি মারমা

উথোয়াই মারমা

০৩

 

১০৮

আনুপ্রু মারমা

ছোনুমং মারমা

০৩

 

১০৯

উম্রাচিং মারমা

নিসাথোয়াই মারমা

০৩

 

১১০

আমুইসে মারমা

সাচিংমং মারমা

০৩

 

১১১

মাউচিং মারমা

ম্রাথোয়াইউ মারমা

স্কুলপাহাড়এলাকা

০৩

 

১১২

প্রদীপ ঘোষ

মৃত মনিন্দ্র ঘোষ

বাজার এলাকা

০৩

 

১১৩

মাউচিং মারমা

সুইজোঅং মারমা

হেডম্যান পাড়া

০৩

 

১১৪

আমুইমা মারমা

উসাথোয়াই মারমা

০৩

 

১১৫

কালু মিয়া

মৃত ফজর আলী

বাজার এলাকা

০৩

 

১১৬

সেকান্দর আলী

আব্দুল আজিজ

০৩

 

১১৭

আব্দুল আজিজ

মৃত মোঃইসমাইল

০৩

 

১১৮

মোঃ ইউচুপ

মৃত আব্দুল কাদের

০৩

 

১১৯

মোঃজাহাঙ্গীর আলম

মৃত মোঃ নুর অলম

০৩

 

১২০

মোঃ রমজান আলী

মৃত রাজা মিয়া

০৩

 

১২১

মোঃ অমীর হোসেন

মৃত রাজা মিয়া

০৩

 

১২২

মোঃ হোসেন

মৃত রাজা মিয়া

০৩

 

১২৩

মোঃ নুরু নবী

মৃত ওমর আলী

০৩

 

১২৪

মোঃ আব্দুল সালাম

গোলাম রসুল

০৩

 

১২৫

আবু ছৈয়দ

ফয়েজ আহম্মদ

০৩

 

১২৬

দিদারুল ইসলাম

মৃত মোঃ হোসেন

০৩

 

১২৭

রফিক উল্লা

মৃত আব্দুল রাজ্জাক

০৩

 

১২৮

জান্নাতুল ফেরদৌস

মৃত আরজান আলী

০৩

 

১২৯

মোঃ বাবুল মিয়া

মোকাদ্দস আলী

০৩

 

১৩০

আবুল হোসেন

ফয়েজ আহম্মদ

০৩

 

১৩১

মোঃ ফয়েজ আহম্মদ

ওসমান আলী

০৩

 

১৩২

নজরুল ইসলাম

সোলেমান

০৩

 

১৩৩

সায়েদ মিয়া

মৃত বাচা মিয়া

০৩

 

১৩৪

আব্দুল রাজ্জাক

মৃত নজির আহম্মদ

বাজার এলাকা

০৩

 

১৩৫

নুরু উদ্দীন

মৃত বাচা মিয়া

০৩

 

১৩৬

সামশুল হক

মোঃ আব্দুল রশিদ

০৩

 

১৩৭

মোঃ হাসেম

আব্দুল হালিম

০৩

 

১৩৮

সালমা খাতুন

মৃত নজির আহম্মদ

০৩

 

১৩৯

সাফায়েত আহম্মদ

মৃত মোঃ দুদু মিয়া

০৩

 

১৪০

হোসনে আরা বেগম

আব্দুল সালাম

০৩

 

১৪১

মোঃ বাছিক মিয়া

মৃত আব্দুল কাদের

০৩

 

১৪২

মোঃ মফিজ আলী

মৃত আজাহার মিয়া

বড় পাড়া

০৪

 

১৪৩

মোঃ মুছা আলম

মৃত মীর হোসেন

০৪

 

১৪৪

মোছাঃআজব খাতুন

মৃত সামশুল আলম

০৪

 

১৪৫

মোছাঃ মমতাজ বেগম

স্বামীঃমোঃফারুক

০৪

 

১৪৬

কবির আহম্মদ

মৃত নুর আহম্মদ

০৪

 

১৪৭

আবুল কালাম

মৃত নুর আহম্মদ

০৪

 

১৪৮

আব্দুল কাশেম

মৃত নুর আহম্মদ

০৪

 

১৪৯

মোঃ জসিম উদ্দীন

কবির আহম্মদ

০৪

 

১৫০

মোঃ নুরু উদ্দীন

কবির আহম্মদ

০৪

 

১৫১

মোছাঃ ইয়াছমিন

স্বাঃআবুল বশর

০৪

 

১৫২

মোছাঃখতিজা বেগম

মৃত নুর আহম্মদ

০৪

 

১৫৩

অংবাই মারমা

মৃত চাইফউ মারমা

চংড়াছড়ি পাড়া

০৪

 

১৫৪

সুইথোয়াই মারমা

উক্যজাই মারমা

০৪

 

১৫৫

মেনু মারমা

মৃত মংখ্যাইচিং মারমা

০৪

 

১৫৬

সুইমংপ্রু মারমা

সুইসাপ্রু মারমা

০৪

 

১৫৭

সুইসাপ্রু মারমা

মৃত পাইচিংপ্রু মারমা

০৪

 

১৫৮

আপ্রামং মারমা

মৃত অংখইউ মারমা

০৪

 

১৫৯

জোহ্লামে মারমা

মৃত মংসাথুই মারমা

০৪

 

১৬০

মাঅং ,মারমা

উবামং মারমা

০৪

 

১৬১

উমংশিং মারমা

মৃত সাহ্লাপ্রু মারমা

০৪

 

১৬২

পাইসুইখই মারমা

মৃত কংফা মারমা

০৪

 

১৬৩

খ্যাইমংউ মারমা

মৃত মংসাথুই মারমা

০৪

 

১৬৪

থোয়াইচিংমং মারমা

উসামং মারমা

০৪

 

১৬৫

উচাইপ্রু মারমা

চাইসু মারমা

০৪

 

১৬৬

চাইসুই মারমা

মৃত মুরাপ্রু মারমা

০৪

 

১৬৭

উসুইমং মারমা

সুইহ্লাপ্রু মারমা

বড় পাড়া

০৪

 

১৬৮

ফোহ্লাউ মারমা

মৃত মংছা মারমা

বড় পাড়া

০৪

 

১৬৯

উথোয়াইচিং মারমা

উসুইচিং মারমা

০৪

 

১৭০

সুইহ্লাখই মারমা

মৃত চিংসুইপ্রু মারমা

০৪

 

১৭১

উচিংমং মারমা

পুলুখই মারমা

০৪

 

১৭২

সামাখই মারমা

থুইচিংমং মারমা

চংড়াছড়ি পাড়া

০৪

 

১৭৩

থুইচিংমং মারমা

মৃত চাইহ্লাপ্রু মারমা

০৪

 

১৭৪

মংতো মারমা

মৃত মংসাখই মারমা

০৪

 

১৭৫

আহ্লামা মারমা

উসাপ্রু মারমা

০৪

 

১৭৬

সুইউখই মারমা

মৃত ম্রাসা মারমা

০৪

 

১৭৭

মংবাউ মারমা

ম্রাথোয়াইখই মারমা

০৪

 

১৭৮

সুইনুমং মারমা

মৃত মংসুইফো মারমা

বড় পাড়া

০৪

 

১৭৯

অংহ্লাচিং মারমা

আথোয়াইপ্রু মারমা

০৪

 

১৮০

সবিতা মারমা

মৃত অংসা মারমা

০৪

 

১৮১

মেসুইপ্রু মারমা

রামেঅং মারমা

০৪

 

১৮২

মাথুইচিং মারমা

মংসাখই মারমা

০৪

 

১৮৩

আচিংমা মারমা

প্রুথোয়াই মারমা

০৪

 

১৮৪

চিংথোয়াই মারমা

প্রুথোয়াই মারমা

০৪

 

১৮৫

আদাইমা মারমা

থুইবাঅং মারমা

০৪

 

১৮৬

উচিংনু মারমা

মংথোয়াইউ মারমা

০৪

 

১৮৭

থোয়াইচিংমং মারমা

মেদো মারমা

০৪

 

১৮৮

মংনু মারমা

মংসাখই মারমা

০৪

 

১৮৯

থুইসাচিং মারমা

মৃত মেউথোয়াই মারমা

০৪

 

১৯০

সাইলুংমং মারমা

মৃত সুইহ্লাপ্রু মারমা

০৪

 

১৯১

থোয়াইসাচিং মারমা

সাথোয়াইপ্রু মারমা

০৪

 

১৯২

সামাঞো মারমা

উচিংমং মারমা

০৪

 

১৯৩

মাশিংদাই মারমা

সুইহ্লাপ্রু মারমা

০৪

 

১৯৪

খইচিংমা মারমা

থোয়াইউখই মারমা

০৪

 

১৯৫

অংক্যচিং মারমা

মৃত আথোয়াই মারমা

০৪

 

১৯৬

উসাচিং মারমা

কংজাইউ মারমা

০৪

 

১৯৭

মোঃ আলী

মোঃ আব্দুল হালিম

মুসলিম পাড়া

০৫

 

১৯৮

মোঃ জাফর আলী

মোঃ আব্দুল হালিম

০৫

 

১৯৯

মোঁ হাসান আলী

মোঃ আব্দুল হালিম

০৫

 

২০০

রহিমা বেগম

মোঃ সেলিম

০৫

 

২০১

মাবিয়া বেগম

আহম্মদ মিয়া

০৫

 

       

 

 

 

 

 

২০২

হাসিনা বেগম

মোঃ আলী

মুসলিম পাড়া

০৫

 

২০৩

কামাল উদ্দিন

ইলিআছ মিয়া

০৫

 

২০৪

আবু ছৈয়দ

মৃত অছিউর রহমান

০৫

 

২০৫

আব্দুল শুক্কুর

মৃত ছৈয়দ

০৫

 

২০৬

তোফাজ্জল হোসেন

মৃত ছৈয়দ ছৈয়দ আহম্মদ

০৫

 

২০৭

মোঃআশরাফ

মৃত সিরাজুল হক

০৫

 

২০৮

জামাল মোয়াজ্জেম

মৃত সিরাজুল হক

০৫

 

২০৯

মোঃ আশরাফ

মৃত সিরাজুল হক

০৫

 

২১০

মনির উল্লাহ

মোঃ আশরাফ

০৫

 

২১১

ফয়েজ উল্লাহ

মোঃ আশরাফ

০৫

 

২১২

শহিদুল উল্লাহ

মোঃ আশরাফ

০৫

 

২১৩

আমির উল্লাহ

মোঃ আশরাফ

০৫

 

২১৪

রুবি আক্তার

শাহাব উদ্দীন

০৫

 

২১৫

মনোয়ারা বেগম

আক্তার হোসেন

০৫

 

২১৬

হারুন

রফিকুল আলম

০৫

 

২১৭

শাহাব উদ্দীন

ইউসুপ

০৫

 

২১৮

হারুনুর রশিদ

মৃত মীর হোসেন

০৫

 

২১৯

সাজেদা বেগম

আলী আকবর

০৫

 

২২০

ইসমাইল হোসেন

মৃত রহিম বক্স

০৫

 

২২১

আবু আলম

আবদুল সামাদ

০৫

 

২২২

আছিয়া খাতুন

আব্দুল মোনাফ

০৫

 

২২৩

হাসমত আলী

মৃত আনোয়ারা বেগম

০৫

 

২২৪

আয়ুব আলী

আনোয়ার হোসেন

০৫

 

২২৫

মুন্নি আক্তার

মাহামুদ আলম

০৫

 

২২৬

মফিজ উদ্দিন

সুলতান আহম্মদ

০৫

 

২২৭

রফিক উদ্দিন

সুলতান আহম্মদ

০৫

 

২২৮

নুরুল ইসলাম

নুরনবী

০৫

 

২২৯

সফিকুল

তপু মিয়া

০৫

 

২৩০

আহম্মদ ছাপা

ছৈয়দ নুর

০৫

 

২৩১

শামশুল আলম

ছৈয়দ নুর

০৫

 

২৩২

নুরু ছাপা

ছৈয়দ নুর

০৫

 

২৩৩

নুর বানু

মৃত নুরুল আলম

০৫

 

২৩৪

আবু তাহের

আব্দুল মজিদ

০৫

 

২৩৫

নুরুল আলম

তাজুল ইসলাম

০৫

 

২৩৬

সাজেদা বেগম

মোঃ আলী

মুসলিম পাড়া

০৫

 

২৩৭

নুরুল আলম বক্স

মৃত এলাহী বক্স

০৫

 

২৩৮

রোকেয়া বেগম

মৃত শাহালম

০৫

 

২৩৯

ফেরদৌস বেগম

আমিন হোসেন

০৫

 

২৪০

আবুল বশর

মৃত আব্দুল রশিদ

০৫

 

২৪১

আবু ছৈয়দ

মৃত আব্দুল রশিদ

০৫

 

২৪২

নুরুল ইসলাম

মৃত ইমান আলী

০৫

 

২৪৩

আক্তার হোসেন

এয়ার আহম্মদ

০৫

 

২৪৪

ইব্রাহীম মিকার

আবু তাহের

০৫

 

২৪৫

আব্দুল সালাম

ইয়াকুব আলী

০৫

 

২৪৬

মজি উদ্দীন

মোঃ সালাম

০৫

 

২৪৭

মোঃ সিরাজ

ছৈয়দ আহম্মদ

০৫

 

২৪৮

সারজানি

নুরনবী

০৫

 

২৪৯

শাহালম

ফজর রহমান

০৫

 

২৫০

ফরিদ

লাল মিয়া

০৫

 

২৫১

নুর মোহাম্মদ

কিতাব আলী

০৫

 

২৫২

বালী বেগম

নুরুল ইসলাম

০৫

 

২৫৩

মন্নান

মৃত জহির

০৫

 

২৫৪

আব্দুল কাদের

আব্দুল হোসেন

০৫

 

২৫৫

সাদেক মিস্ত্রী

ইয়াকুব আলী

০৫

 

২৫৬

আবুল কাশেম

আব্দুল সালাম

০৫

 

২৫৭

আনোয়ার

নুরুল হক সুফী

০৫

 

২৫৮

সিরাজ মৌঃ

নুরুল হক সুফী

০৫

 

২৫৯

নাসির উদ্দীন

নুরুল ইসলাম

০৫

 

২৬০

লিটন

নুরুল ইসলাম

০৫

 

২৬১

নাসির উদ্দীন

সফিউল আলম

০৫

 

২৬২

রুবেল পাটোয়ারী

শামসুল হক

০৫

 

২৬৩

শহিদ

রফিকুল ইসলাম

০৫

 

২৬৪

হান্নান

রফিকুল ইসলাম

০৫

 

২৬৫

জাকির হোসেন

জয়নুল আবেদীন

০৫

 

২৬৬

সাবের আহম্মদ

শাহালম

০৫

 

২৬৭

মেহেদী হাসান

ওবায়দুল হক

০৫

 

২৬৮

আলমগীর

নজু মমিয়া

০৫

 

২৬৯

শাহালম

শাহিদুল্লাহ

০৫

 

২৭০

আব্দুর রহিম

নুর আহম্মদ

মুসলিম পাড়া

০৫

 

২৭১

মোঃ আব্দুল্লাহ

বাচা মিয়া

০৫

 

২৭২

ফকরুল ইসলাম

বাচা মিয়া

০৫

 

২৭৩

মমতাজ বেগম

মুত্তুল হোসেন

০৫

 

২৭৪

আব্দুল আলী

হোসেন আলী

০৫

 

২৭৫

রফিক উদ্দীন

নুরুল ইসলাম

০৫

 

২৭৬

রফিক

হাফেজ আহম্মদ

০৫

 

২৭৭

ইসলাম

হাফেজ আহম্মদ

০৫

 

২৭৮

নুরুল আলম

তমিজ উদ্দীন

০৫

 

২৭৯

নাসির উদ্দিন

হাজী আলী আহম্মদ

০৫

 

২৮০

ইমতিয়াজ

ওসমান গনি

০৫

 

২৮১

সৈয়দ আহম্মদ

ঈমাম শরিফ

০৫

 

২৮২

ফাতেমা বেগম

সুলতান বেগম

০৫

 

২৮৩

হাবিব

সুলতান মিয়া

০৫

 

২৮৪

দরবেশ

সফি

০৫

 

২৮৫

রহিম

সফি

০৫

 

২৮৬

সিরাজ

ফয়েজ

০৫

 

২৮৭

আক্তার হোসেন

ফয়েজ

০৫

 

২৮৮

শফিউল আলম

জোবেদ আলী

০৫

 

২৮৯

আবু তাহের

সাবের আহম্মদ

০৫

 

২৯০

আয়েশা বেগম

সাবের আহম্মদ

০৫

 

২৯১

পারভীন

মাসুক

০৫

 

২৯২

জেসমিন

জসিম উদ্দিন

০৫

 

২৯৩

সাইফুল

মোজাম্মেল হোসেন

০৫

 

২৯৪

আঃ মালেক

আঃ সালাম

০৫

 

২৯৫

নুরুর আমিন

বাদশা মিয়া

০৫

 

২৯৬

নুর আয়শা

আঃ আজিজ

০৫

 

২৯৭

কামাল উদ্দীন

আঃ আজিজ

০৫

 

২৯৮

জসিম উদ্দিন

আঃ আজিজ

০৫

 

২৯৯

নুর কবির

তাজুল ইসলাম

০৫

 

৩০০

সাহাব উদ্দীন

মোজাম্মেল হোসেন

০৫

 

৩০১

নুরুল ইসলাম

তাজুল ইসলাম

০৫

 

৩০২

আবুল কাশেম

শাহাজান

০৫

 

৩০৩

ইউচুপ

ইয়াকুব আলী

০৫

 

৩০৪

বশির আহম্মদ

সৈয়দ আহম্মদ

মুসলিম পাড়া

০৫

 

৩০৫

আহম্মদ হোসেন

সেয়দ আহম্মদ

০৫

 

৩০৬

মালেক ভুইয়া

হালিম ভুইয়া

০৫

 

৩০৭

দেরোয়ার

বাদশা মিয়া

০৫

 

৩০৮

মুরাদ হোসেন

সরদার আলী

০৫

 

৩০৯

মামুন

আঃমালেক

০৫

 

৩১০

রিজিয়া বেগম

আবুল কাশেম

০৫

 

৩১১

রুবি আক্তার

বাদশা মিয়া

০৫

 

৩১২

গিয়াস উদ্দীন

আঃ মালেক

০৫

 

৩১৩

আহাম্মদ ছাপা

ওহাব মিয়া

০৫

 

৩১৪

আঃ লতিফ

আহাম্মদ ছাপা

০৫

 

৩১৫

আঃ হাকিম

আলা মিয়া

০৫

 

৩১৬

মোঃ আমিন

ইজল আহম্মদ

০৫

 

৩১৭

শামসুল আলম

আঃ সোবান

০৫

 

৩১৮

ফাতেমা বেগম

আবুল কাশেম

০৫

 

৩১৯

রফিক

বজল হক

০৫

 

৩২০

তৈয়ব আলী

আঃ সামাদ

০৫

 

৩২১

ফজর রহমান

বাচা মিয়া

০৫

 

৩২২

আবুল কাশেম

আমির হোসেন

০৫

 

৩২৩

আঃ গফুর

আমির হোসেন

০৫

 

৩২৪

আঃ মাবুদ

আমির হোসেন

০৫

 

৩২৫

ইউচুপ

মোঃ কাশেম

০৫

 

৩২৬

আঃ হামিদ

বাচা মিয়া

০৫

 

৩২৭

আঃ হাকিম

বজল হক

০৫

 

৩২৮

আবুল হাসেম

আমির হোসেন

০৫

 

৩২৯

হানিফ

ইউনুছ

০৫

 

৩৩০

ফাতেমা বেগম

নুরুল আমিন

০৫

 

৩৩১

খতিজা বেগম

হাসিফ

০৫

 

৩৩২

বদিউল আলম

খোরশেদ আলম

০৫

 

৩৩৩

জেসমিন আক্তার

আমিনুল হক

০৫

 

৩৩৪

সফি আলম

আঁ রহমান

০৫

 

৩৩৫

শামসুল আলম

আব্দুল রহমান

০৫

 

৩৩৬

শাফায়েত

মাহাবুব আলম

০৫

 

৩৩৭

মহসিন

আশরাফ মিয়া

০৫

 

৩৩৮

ইউচুপ আলী

মোতালেব হোসেন

মুসলিম পাড়া

০৫

 

৩৩৯

আব্দুল সালাম

অছিউর রহমান

০৫

 

৩৪০

খোরশিদা বেগম

ইকবার হোসেন

০৫

 

৩৪১

রফিক মিয়া

আব্দুল কাদের

০৫

 

৩৪২

জেসমিন আক্তার

ইউসুপ মিয়া

০৫

 

৩৪৩

খুরশিদা বেগম

ইসমাইল

০৫

 

৩৪৪

গুলজার বেগম

এলাহী বক্স

০৫

 

৩৪৫

আব্দুল গফ্ফার

আব্দুল মন্নান

০৫

 

৩৪৬

মনোয়ারা বেগম

নুরুল আলম

০৫

 

৩৪৭

আলমগীর

জাহাঙ্গীর আলম

০৫

 

৩৪৮

রোকেয়া বেগম

আবুল কালাম

০৫

 

৩৪৯

আব্দুল সামাদ

আলা মিয়া

০৫

 

৩৫০

আব্দুল হোসেন

আব্দুল মজিদ

০৫

 

৩৫১

দিদার

নুরুল ইসলাম

০৫

 

৩৫২

হাসান

আবুল কালাম

০৫

 

৩৫৩

জাহাঙ্গীর আলম

আব্দুর সোবহান

০৫

 

৩৫৪

ছেনোয়ারা বেগম

আব্দুল সোবহান

০৫

 

৩৫৫

আব্দুর জলিল

হাসমত আলী

০৫

 

৩৫৬

খতিজা বেগম

আব্দুল নবী

০৫

 

৩৫৭

জমির হোসেন

সুলতান মিয়া

০৫

 

৩৫৮

নজরুর ইসলাম

আব্দুল মালেক

০৫

 

৩৫৯

মহি উদ্দিন

আব্দুর সামাদ

০৫

 

৩৬০

জোহরা বেগম

ইউনুছ মিয়া

০৫

 

৩৬১

সুমন

নুরুর ইসলাম

০৫

 

৩৬২

সেলিনা বেগম

ইমান উদ্দিন

০৫

 

৩৬৩

সুলতানা বেগম

মনু মিয়া

০৫

 

৩৬৪

কাশেম

নুরুল ইসলাম

০৫

 

৩৬৫

জেসমিন আক্তার

লোকমান

০৫

 

৩৬৬

পাইনিমা মারমা

সুধীর মুসুদ্দী

০৫

 

৩৬৭

লক্ষী রানী দাশ

অবদা দাশ

০৫

 

৩৬৮

মনো রঞ্জন দাশ

জগত চন্দ্র দাশ

০৫

 

৩৬৯

সুবাস দাশ

মনো রঞ্জন দাশ

০৫

 

৩৭০

লিটন দাশ

অবলা দাশ

০৫

 

৩৭১

সাজেদা বেগম

ফয়েজ আহম্মদ

০৫

 

৩৭২

আখেলি

জামাল ভান্ডারী

মুসলিম পাড়া

০৫

 

৩৭৩

হাশেম রহমান

আব্দুল মজিদ

০৫

 

৩৭৪

সেনোয়ারা বেগম

ছৈয়দ নুর

০৫

 

৩৭৫

সোহেল রানা

আব্দুল মন্নান

০৫

 

৩৭৬

জামাল মোয়াজ্জেম

সিরাজুল হক

০৫

 

৩৭৭

আব্দুল রহিম

নুর আহম্মদ

০৫

 

৩৭৮

রফিক

হাফেজ আহম্মদ

০৫

 

৩৭৯

রুবের

নুরুল আলম

০৫

 

৩৮০

আব্দুল মন্নান

সাইদুল রহমান

০৫

 

৩৮১

হ্লামেউ মারমা

ক্যজাইহ্লা মারমা

আগা পাড়া

০৬

 

৩৮২

মামুই মারমা

অসুইখই মারমা

০৬

 

৩৮৩

মাসে মারমা

উক্যনু মারমা

০৬

 

৩৮৪

প্রুমেচিং মারমা

উক্যজাই মারমা

০৬

 

৩৮৫

প্রুসাংউ মারমা

মিলন মারমা

০৬

 

৩৮৬

মেহ্লাচিং মারমা

খিলুমং মারমা

০৬

 

৩৮৭

হ্লাসাউ মারমা

মংক্যচিং মারমা

০৬

 

৩৮৮

পুমাসে মারমা

উক্য ,মারমা

০৬

 

৩৮৯

খ্যাইসাংউ মারমা

সানুঅং মারমা

০৬

 

৩৯০

চম্পা চাকমা

প্রুমংচিং মারমা

০৬

 

৩৯১

মেক্রাচিং মারমা

খ্যাইসাচিং মারমা

০৬

 

৩৯২

নাইসুইপ্রু মারমা

থোয়াইচিংমং মারমা

০৬

 

৩৯৩

মাথুইখই মারমা

অংসাপ্রু মারমা

০৬

 

৩৯৪

মাছোখই মারমা

সুইমংচিং মারমা

০৬

 

৩৯৫

উচিংনু মারমা

অংবুং মারমা

০৬

 

৩৯৬

মায়েপ্রু মারমা

মংবাসিং মারমা

০৬

 

৩৯৭

ওয়াংক্রাচিং মারমা

হালাসুইখই মারমা

০৬

 

৩৯৮

এখ্যাইমে মারমা

খ্যাইচিংখই মারমা

০৬

 

৩৯৯

মাওয়াং মারমা

মংমংউ মারমা

০৬

 

৪০০

মাচমে মারমা

কংচাইউ মারমা

০৬

 

৪০১

হালাসাউ মারমা

হ্লাথোয়াইঅং মারমা

০৬

 

৪০২

উসাংপ্রু মারমা

মংচিংহ্লা মারমা

০৬

 

৪০৩

উম্রাচিং মারমা

মংক্যচিং মারমা

০৬

 

৪০৪

আচিং মারমা

প্রুসাচিং মারমা

০৬

 

৪০৫

আচিংমা মারমা

কংজয় মারমা

০৬

 

৪০৬

মেচিংঞো মারমা

খ্যাইসুইখই মারমা

আগা পাড়া

০৬

 

৪০৭

মাদাইচিং মারমা

মংসুইহ্লা মারমা

০৬

 

৪০৮

মাচিংসিং মারমা

থোয়াইউখই মারমা

০৬

 

৪০৯

মাওয়াংচিং মারমা

হ্লাখই মারমা

০৬

 

৪১০

থুইম্রা মারমা

ক্যচাই মারমা

০৬

 

৪১১

মাচাইপ্রু মারমা

চিংসামং মারমা

০৬

 

৪১২

প্রুসাংউ মারমা

থোয়াইসাচিং মারমা

০৬

 

৪১৩

থুইচিংমা মারমা

মংচউ মারমা

০৬

 

৪১৪

পুঅং মারমা

কোহ্লাসে মারমা

চাকুয়া পাড়া

০৭

 

৪১৫

আপাইসে মারমা

সাজাউ মারা

০৭

 

৪১৬

পাইসুইনুং মারমা

উচসাই মারমা

০৭

 

৪১৭

সুইনুংমা মারমা

উথোয়াইচিং মারমা

০৭

 

৪১৮

নুহ্লাপ্রু মারমা

পুলুসি মারমা

০৭

 

৪১৯

মাহ্লাপ্রু মারমা

চঃমংসিং মারমা

০৭

 

৪২০

হ্লাম্রাউ মারমা

অংগ্য মারমা

০৭

 

৪২১

দোমা মারমা

কংহ্লাসাই মারমা

০৭

 

৪২২

মাথুইনুং মারমা

থুইনুমং মারমা

০৭

 

৪২৩

ওয়েবাইমা মারমা

উচঃপ্রু মারমা

০৭

 

৪২৪

অংম্রাচিং মারমা

উসামং মারমা

০৭

 

৪২৫

হ্লাখ্যাইচিং মারমা

হ্লাথুই মারমা

০৭

 

৪২৬

মেবুচিং মারমা

মুইংহ্লা মারমা

০৭

 

৪২৭

হ্লানুচিং মারমা

অংপুহ্লা মারমা

০৭

 

৪২৮

মেসুইনুং মারমা

ক্যসাচিং মারমা

০৭

 

৪২৯

হ্লাউচিং মারমা

মংবাথোয়াই মারমা

০৭

 

৪৩০

পুরুইকে মারমা

হ্লাসুই মারমা

০৭

 

৪৩১

ক্রাসুইনু মারমা

আংহ্লাচিং মারমা

০৭

 

৪৩২

হ্নাংদাউ মারমা

পুলুঅং মারমা

০৭

 

৪৩৩

ম্রাক্যাইমা মারমা

উথোয়াইচিং মারমা

০৭

 

৪৩৪

হ্লাম্রাচিং মারমা

আঞোমং মারমা

০৭

 

৪৩৫

থুইম্রাচিং মারমা

থোয়াইঅং মারমা

০৭

 

৪৩৬

নুংসুইপ্রু মারমা

ম্রাথোয়াইঅং মারমা

০৭

 

৪৩৭

থুইক্রাচিং মারমা

খ্যাইহ্লাচিং মারমা

০৭

 

৪৩৮

সুইউপ্রু মারমা

থোয়াইউচিং মারমা

০৭

 

৪৩৯

অংসাথোয়াই মারমা

থোয়াইউচিং মারমা

০৭

 

৪০

অংচিংমং মারমা

চিংসামং মারমা

চাকুয়া পাড়া

০৭

 

৪৪১

আপ্রুসি মারমা

উথোয়াইচিং মারা

০৭

 

৪৪২

থোয়াইঅংপ্রু মারমা

মংসা মারমা

০৭

 

৪৪৩

মেজেকে মারমা

মংমং মারমা

০৭

 

৪৪৪

আমুইমা মারমা

আপ্রুসে মারমা

০৭

 

৪৪৫

মেঞোচিং মারমা

আথুইসে মারমা

০৭

 

৪৪৬

মাসুইবোয়াং মারমা

পুঅং মারমা

০৭

 

৪৪৭

মেমা মারমা

হ্লাচিংপ্রু মারমা

০৭

 

৪৪৮

থোয়াইসুইপ্রু মারমা

অংথোয়াই মারমা

০৭

 

৪৪৯

হ্লাচিং মারমা

মংসুই মারমা

০৭

 

৪৫০

চাইগ্যপ্রু মারমা

চিংসানু মারমা

০৭

 

৪৫১

সাহ্রাপ্রু মারমা

লাব্রে মারমা

০৭

 

৪৫২

সুইথোয়াইচিং মারমা

অংসুইপ্রু মারমা

০৭

 

৪৫৩

ক্যসুই মারমা

পাইসাউ মারমা

০৭

 

৪৫৪

সুইচিংমং মারমা

সুইহ্লাঅং মারমা

০৭

 

৪৫৫

পুলুমং মারমা

পাইফউ মারমা

০৭

 

৪৫৬

আদামাসে মারমা

সুইখ্যউ মারমা

০৭

 

৪৫৭

সুইবোয়াংমা মারমা

থোয়াইউচিং মারমা

০৭

 

৪৫৮

ক্রাহ্লাচিং মারমা

খ্যাইসাঅং মারমা

০৭

 

৪৫৯

আহ্লাসাই মারমা

অংথোয়াই মারমা

০৭

 

৪৬০

পুলুমা মারমা

সাজাই মারমা

০৭

 

৪৬১

কোয়াইচিংমা মারমা

মংসাথোয়াই মারমা

০৭

 

৪৬২

মংনুচিং মারমা

হরিমং মারমা

০৭

 

৪৬৩

গান্দি মালা মারমা

চিংসুইখই মারমা

০৭

 

৪৬৪

উচপ্রু মারমা

মংসুইঅং মারমা

০৭

 

৪৬৫

থুইম্রাচিং মারমা

অংসাপ্রু মারমা

০৭

 

৪৬৬

পাইনুচিং মারমা

অংখ্যাই মারমা

০৭

 

৪৬৭

মেচিংপ্রু মারমা

থোয়াইচিংপ্রু মারমা

০৭

 

৪৬৮

মেহ্লাপ্রু মারমা

চিংথোয়াইখই মারমা

০৭

 

৪৬৯

সুইথোয়াইচিং মারমা

হ্লাথোয়াই মারমা

০৭

 

৪৭০

অংনাইচিং মারমা

সাতুইপ্রু মারমা

০৭

 

৪৭১

ফোচিংমং মারমা

উষা মারমা

০৭

 

৪৭২

মেচেমা মারমা

ম্রাচিংথোয়াই মারমা

০৭

 

৪৭৩

হ্লাসাইন্দা মারমা

হদামং মারমা

০৭

 

৪৭৪

চুসংমা মারমা

উসাচিং মারমা

পূনরবাসনপাড়া

০৮

 

৪৭৫

অংখ্যাইচিং মারমা

কৈলাসে মারমা

০৮

 

৪৭৬

রাইজো ধন মারমা

মংনি মারমা

০৮

 

৪৭৭

মংক্যচিং মারমা

মংজাই মারমা

০৮

 

৪৭৮

মংপ্রু মারমা

মংক্ডচিং মারমা

০৮

 

৪৭৯

পাইমংপ্রু মারমা

মংসুইপ্রু মারমা

০৮

 

৪৮০

সাথোয়াইপ্রু মারমা

হ্লাসাঅং মারমা

০৮

 

৪৮১

খ্যাইসাউ মারমা

মংসুইপ্রু মারমা

০৮

 

৪৮২

মুইসাঅং মারমা

চিংবাই মারমা

০৮

 

৪৮৩

ফাতিমা চাকমা

বব্রু মোহন চাকমা

০৮

 

৪৮৪

ধন চাকমা

রেপতি চাকমা

০৮

 

৪৮৫

আদুসে মারমা

ম্রাহ্রাপ্রু মারমা

০৮

 

৪৮৬

নিসাইঅং মারমা

সাদিঅং মারমা

০৮

 

৪৮৭

চোচিংমা মারমা

মেমে মারমা

০৮

 

৪৮৮

পাইসাখই মারমা

অংথোয়াইরুই মারমা

০৮

 

৪৮৯

উমেচিং মারমা

উথোয়াই মারমা

০৮

 

৪৯০

পাইসা খিয়াং

সাজাই খিয়াং

০৮

 

৪৯১

বাবুল খিয়াং

অংক্য খিয়াং

০৮

 

৪৯২

অংথোয়াইহ্লা খিয়াং

অংসা খিয়াং

০৮

 

৪৯৩

হ্লাবাই খিয়াং

শৈহ্লা খিয়াং

০৮

 

৪৯৪

অংফহ্লা খিয়াং

অংফউ খিয়াং

০৮

 

৪৯৫

মেমাসে খিয়াং

হ্লাফসু খিয়াং

০৮

 

৪৯৬

হ্লাক্য খিয়াং

পাইথুই খিয়াং

০৮

 

৪৯৭

উচিংমং খিয়াং

সাথোয়াইউ খিয়াং

০৮

 

৪৯৮

পুঅংউ খিয়াং

সুইহ্লাপ্রু খিয়াং

০৮

 

৪৯৯

সাসুইঅং খিয়াং

অংসাচিং খিয়াং

০৮

 

৫০০

রাংহ্লা খিয়াং

পাইহ্লা খিয়াং

০৮

 

৫০১

মংসাথোয়াই খিয়াং

নিসাইঅং খিয়াং

০৮

 

৫০২

লাব্রেঅং মারমা

খিজাঅং মারমা

০৮

 

৫০৩

হ্লাথুইখই মারমা

সুইচিং মারমা

০৮

 

৫০৪

নিথুই মারমা

অংরুই মারমা

০৮

 

৫০৫

নোয়াজয় তং

অন্ন তং

আরাছড়ি পাড়া

০৯

 

৫০৬

বীর কুমার তং

ডেঙা তং

০৯

 

৫০৭

নীল কুমার তং

ডেঙা তং

০৯

 

৫০৮

নতুনজিত তং

কালা চান তং

আরাছড়ি পাড়া

০৯

 

৫০৯

ননাইয়্যা তং

সূয্যঅং তং

০৯

 

৫১০

জরিপ কুমার তং

কুশল্যা মনি তং

০৯

 

৫১১

বাত্তো তং

লক্ষীয়্যা তং

০৯

 

৫১২

হৃদয় ধন তং

জয় মহন তং

০৯

 

৫১৩

রংজয় তং

চয় কুমার তং

০৯

 

৫১৪

করাচি মোহন তং

পুংয়্যাঅং তং

০৯

 

৫১৫

কলাবী তং

করাচী মোহন তং

০৯

 

৫১৬

রাইপতি তং

খুলা রাম তং

০৯

 

৫১৭

কদমবী তং

রাইমনি তং

০৯

 

৫১৮

বেচা জয় তং

ছাত্রীমোহন তং

০৯

 

৫১৯

কাহজী মোহন তং

রিবেকা নন্দ তং

০৯

 

৫২০

রংসোনা তং

বাহারাম তং

০৯

 

৫২১

লালু তং

রেপতি তং

০৯

 

৫২২

রাইমুনি তং

গুলপেদা তং

০৯

 

৫২৩

মঙ্গল পতি তং

ধনিঅং তং

০৯

 

৫২৪

পুঙ্যাবী তং

তুন্যা মোহন তং

০৯

 

৫২৫

সারাধন তং

অনিল তং

০৯

 

৫২৬

রাইপতি তং

জিক্কোপু তং

০৯

 

৫২৭

নোয়াধন তং

তুন্যা মোহন তং

০৯

 

৫২৮

নতুন জয় তং

ফুলজয় তং

০৯

 

৫২৯

খায়ের আহমামদ

খোকন আহম্মদ

০৯

 

৫৩০

নাক্কে তং

বাদল্যা তং

০৯

 

৫৩১

নিরস পতি তং

সুচুক্ক মনি তং

০৯

 

৫৩২

জীবন্তো তং

জয় কুমার তং

০৯

 

৫৩৩

মংহ্লাচিং ত্রিপুরা

কিতরাম ত্রিপুরা

০৯

 

৫৩৪

রতি চন্দ্র ত্রিপুরা

কাইচাহ্লা ত্রিপুরা

০৯

 

৫৩৫

কিসারায় ত্রিপুরা

কিতরাম ত্রিপুরা

০৯

 

৫৩৬

রুজালী ত্রিপুরা

অতি চন্দ্র ত্রিপুরা

০৯

 

৫৩৭

ঢরে ত্রিপুরা

হামাজন ত্রিপুরা

০৯

 

৫৩৮

বীরনা ত্রিপুরা

হসারাই ত্রিপুরা

০৯

 

৫৩৯

শান্তি মনি ত্রিপুরা

অতি চন্দ্র ত্রিপুরা

০৯

 

৫৪০

বিরাজ মনি ত্রিপুরা

অতি চন্দ্র ত্রিপুরা

০৯

 

৫৪১

নোয়া মালা তং

তবলা সেন তং

০৯

 

৫৪২

ঘনাধন তং

ডেঙা তং

আরাছড়ি পাড়া

০৯

 

৫৪৩

রাঙা চান তং

ডেঙা তং

০৯

 

৫৪৪

দিদার

মালেক

০৯

 

৫৪৫

কলাবী তং

চক্র বাহান তং

০৯

 

৫৪৬

লাল পতি তং

সুইপতি তং

০৯

 

৫৪৭

অংক্যউ মারমা

প্রুসাঅং মারমা

পূনরবাসনপাড়া

০৮

 

৫৪৮

থুইসাংপ্রু মারমা

হ্লাসাঅং মারমা

০৮

 

৫৪৯

আচিকে মারমা

অংহ্লা মারমা

০৮

 

৫৫০

উক্রাই মারমা

রুইথুইঅং মারমা

০৮

 

৫৫১

চিংমাপ্রু মারমা

মংহ্লাপ্রু মারমা

০৮

 

৫৫২

মিসাংপ্রু মারমা

অংচিংমং মারমা

০৮

 

৫৫৩

সুইবাইউ মারমা

চাইগ্যপ্রু মারমা

০৮

 

৫৫৪

ওয়াংবাইউ মারমা

ক্যসুইচিং মারমা

আগা পাড়া

০২

 

৫৫৫

সুইমাচিং মারমা

থোয়াইগ্য মারমা

০২

 

৫৫৬

উথোয়াই মারমা

রবিন মারমা

আমতলী পাড়া

০২

 

৫৫৭

সুইম্রাসাই মারমা

সাথোয়াই মারমা

০২

 

৫৫৮

থোয়াইগ্য মারমা

থুইহ্লাঅং মারমা

০২

 

৫৫৯

মেচিংথুই মারমা

ম্রাচিংথোয়াই মারমা

০২

 

৫৬০

হ্লাচিংমং মারমা

অংসাজাই মারমা

বটতলী পাড়া

০২

 

৫৬১

ক্রইসানুং মারমা

আথুইসে মারমা

০২

 

৫৬২

আতোমে মারমা

পাইথুইঅং মারমা

০২

 

৫৬৩

মুইসাংপ্রু মারমা

মংহ্লাপ্রু মারমা

০২

 

৫৬৪

চোসাংউ মারমা

লাব্রেঅং মারমা

০২

 

৫৬৫

পুলুমা মারমা

সুইচিং মারমা

০২

 

৫৬৬

হ্লাওয়াংপ্রু মারমা

রুইজসাই মারমা

বামনী পাড়া

০৩

 

৫৬৭

মানুং মারমা

চান বক্স

হেডম্যান পাড়া

০৩

 

৫৬৮

আথুইমা মারমা

সাগ্য মারমা

০৩

 

৫৬৯

চাইসুইঅং মারমা

থোয়াইসুইউ মারমা

০৩

 

৫৭০

অংথোয়াইউ মারমা

মংগ্রী মারমা

ঢালা পাড়া

০৩

 

৫৭১

মিনা চাকমা

হ্লাচিংমং মারমা

০৩

 

৫৭২

সুইবাই মারমা

চাইহ্লাপ্রু মারমা

হেডম্যান পাড়া

০৩

 

৫৭৩

আক্রইমা মারমা

অংক্যচিং মারমা

০৩

 

৫৭৪

ওয়াংচিংমা মারমা

উসাইনুং মারমা

০৩

 

৫৭৫

অংসুইথোয়াই মারমা

পাইমুই মারমা

বামনী পাড়া

০৩

 

       

 

 

 

 

 

৫৭৬

রুইথই মারমা

রুইপ্রু মারমা

বামনী পাড়া

০৩

 

৫৭৭

মংচুরী মারমা

কালা মারমা

০৩

 

৫৭৮

থোয়াইচিং মারমা

মংমং মারমা

০৩

 

৫৭৯

আনোয়ার হোসেন

আলী আকবর

বাজার

০৩

 

৫৮০

আলী আজম

আরজান আলী

০৩

 

৫৮১

সুইনু মারমা

অনিল বড়ুয়া

মুসলিম পাড়া

০৫

 

৫৮২

চথোয়াই মারমা

মংসুইফো মারমা

চংড়াছড়ি পাড়া

০৫

 

৫৮৩

মংজাই মারমা

মংবাথোয়াই মারমা

০৫

 

৫৮৪

উয়েনু মারমা

চখইচিং মারমা

০৫

 

৫৮৫

উখ্যাই মারমা

চাইসুই মারমা

০৫

 

৫৮৬

নাংম্রা মারমা

নাংফরী মারমা

০৫

 

৫৮৭

মেহ্লাচিং মারমা

মংবা মারমা

০৫

 

৫৮৮

ধুংমা মারমা

ঞোসাউ মারমা

০৬

 

৫৮৯

অংক্য মারমা

সুইসা মারমা

০৬

 

৫৯০

কংসাই মারমা

উসুই মারমা

০৬

 

৫৯১

চিংসুই মারমা

সুন্দর মোহন

আগা পাড়া

০৬

 

৫৯২

মেখ্যাই মারমা

নিংসুই মারমা

চংড়াছড়ি পাড়া

০৬

 

৫৯৩

পুসাং মারমা

থোয়াইচিং মারমা

০৬

 

৫৯৪

আপা মারমা

রেদাক মারমা

০৬

 

৫৯৫

উচাপ্রু মারমা

থুইচাই মারমা

উজানছড়িপাড়া

০১

 

৫৯৬

আচিংপ্রু মারমা

পুহলাচিং মারমা

আমতলী পাড়া

০২

 

৫৯৭

বাছেক মিয়া

আব্দুর কাদের

বাজার

০৩

 

৫৯৮

নুর উদ্দিন

কবির আহম্মদ

চংড়াছড়ি

০৪

 

৫৯৯

অংক্যথোয়াই মারমা

 

চাকুয়া পাড়া

০৭

 

৬০০

থুইসাচিং মারমা

মেউথোয়াই মারমা

বড় পাড়া

০৪